สภาพภูมิอากาศเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพที่รุนแรง

การประชุมสหประชาชาติได้ยินว่าจำเป็นต้องใช้มาตรการบรรเทาสาธารณภัยและระบบสุขภาพที่แข็งแรง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพที่รุนแรงและมีความสามารถในการก่อให้เกิดโรคระบาดทั่วโลกที่ร้ายแรงได้ ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าการส่งเสริมสุขภาพด้านการป้องกันการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบสุขภาพและการรักษาเสถียรภาพอุณหภูมิของโลก