มันยอดเยี่ยมที่พวกเขายังมีชีวิตอยู่ แต่คุณภาพชีวิตของพวกเขาเป็นเรื่องที่น่าทึ่ง ถ้าเราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงสิ่งนี้ได้มีประชากรจำนวนมากที่อาจได้รับประโยชน์ วิธีการที่ยาดังกล่าวมีผลต่อการทำงานของเซลล์สมองได้รับความเข้าใจไม่ดี ความผิดปกติของความรู้ความเข้าใจหลังการรักษาด้วยโรคมะเร็งเป็นโรคที่เกิดขึ้นจริงและได้รับการยอมรับ

นอกเหนือจากการรักษาอาการที่มีอยู่แล้วซึ่งผู้ป่วยหลายรายไม่ทราบเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วเรากำลังดำเนินการในเรื่องการแทรกแซงที่อาจเกิดขึ้นเพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูความผิดปกติที่เกิดจากยารักษาโรคมะเร็งมีหวังว่าเราจะสามารถแทรกแซงกระตุ้นการงอกใหม่และป้องกันได้ ความเสียหายในสมอง