การเพิ่มเงินเดือนโดยเฉลี่ยทั่วอุตสาหกรรมในประเทศไทยคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 5.2 เป็นร้อยละ 5.3 ในปีพ. ศ. 2562 ตามการสำรวจผลประโยชน์และการสำรวจผลประโยชน์ของ TCM ซึ่งจัดทำโดย บริษัท เอคอน จำกัด ความหลากหลายของความเสี่ยงการเกษียณอายุและการแก้ปัญหาสุขภาพบริษัท ในอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต รายงานว่ามีอัตราการเพิ่มขึ้นสูงสุด

ที่ร้อยละ 7.2 อันเป็นผลมาจากผลการดำเนินงานที่ยอดเยี่ยมของอุตสาหกรรมและการมุ่งเน้นการรักษาความสามารถที่ดีขึ้น ระดับประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานยังคงผลักดันให้ค่าจ้างกับผู้มีส่วนได้เสียโดยเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยของพนักงานรายอื่น ๆ