ความโล่งใจบางประการสำหรับผู้ที่ไม่ใช้น้ำยางข้นในการควบคุมอุปทานและราคาเพิ่ม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำลังวางแผนที่จะให้เกษตรกรผู้ปลูกยางได้รับเงินชดเชย 3,000 บาทต่อไร่ซึ่งตกลงที่จะไม่ใช้น้ำยางข้นในสวนของตนเป็นเวลาสามเดือน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณฯ กริชดาบุญรอดกล่าวว่า “นี่เป็นมาตรการที่จะช่วยแก้ปัญหาราคายางพาราที่ลดลง

เขากล่าวว่าเขาได้สั่งให้ททท. ให้คำปรึกษาสภาแห่งรัฐเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการแสวงหาเงินกู้ 9 พันล้านบาทโดยรัฐบาลจะทำหน้าที่เป็นผู้ค้ำประกันในการดำเนินการตามแผนดังกล่าว เราหวังว่าจะใช้แผนระหว่างเดือนพฤศจิกายนและเดือนเมษายนปีหน้า จากนั้นเราก็จะสามารถลดปริมาณการจัดหายางได้ถึง 200,000 ตัน